Tại sao nên chọn ELC

ELC Vietnam


Phương pháp giảng dạy

ELC Vietnam tạo ra môi trường học vui vẻ mà nghiêm túc về tiếng Anh. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để giao tiếp trong suốt bài học với giáo viên và các bạn cùng lớp. Giáo viên sẽ sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để dạy, kèm theo thực hành ngôn ngữ trong thực tế.

Hợp tác và giao tiếp

Bạn sẽ được làm việc độc lập, theo cặp hoặc theo nhóm tùy thuộc vào hoạt động và bài học. Các lớp học và không gian học tập của chúng tôi đã được thiết kế đặc biệt để tạo điều kiện giao tiếp thoải mái, và mang đến cho bạn sự đa dạng trong cách học tập.

Công nghệ Trang thiết bị hiện đại

Các bài học đều trực tiếp nhưng giáo viên sử dụng các tài nguyên kỹ thuật số mới nhất để đảm bảo rằng các bài học của bạn rất đa dạng, được cập nhật và năng động nhất.

Cố vấn viên tận tâm sẽ luôn hỗ trợ sinh viên trong suốt khóa học.


Mỗi 10 tuần học viên sẽ nhận được:

  • Hướng dẫn cá nhân với giáo viên của họ trong mỗi khóa học, đảm bảo rằng bạn nhận được phản hồi chi tiết về sự phát triển của mình và cách tiếp tục cải thiện việc học.

  • Để đảm bảo rằng điểm số cuối cùng bạn đạt được là sự phản ánh những gì bạn đã học, không chỉ dựa trên một bài kiểm tra cuối cùng mà chúng tôi sẽ còn những bài kiểm tra nhỏ trong suốt quá trình học.

  • Báo cáo kết quả học tập cuối khóa được cập nhật và nhận xét cá nhân từ chính giáo viên của bạn về những gì bạn đã đạt được.